Novinky

Memoriál Františka Hebedy

  • Vytisknout

Na Memoriálu Františka Hebedy, který se konal ve dnech 20.-21.10.2012 v Horní Bělé, předvedl Eddy ve všech disciplínách opět perfektní práci. První den probíhali BZH, kterou Eddy dokončil v první cene se ziskem 244b. a druhý den v LZ získal 248b. s titulen CACT. Nahánění měl opět hlasité. Po celou dobu Memoriálu na soutěžích nedostal jinou známku než 4. Díky svému stáří dokončil na 3. místě. Soutěž byla velmi pěkná a dobře připravená.